تازه‌های احساسات فرهنگی


آخرين اخبار و رويداد‌ها
پروژه آشنایی با نهادها و سازمان‌های مطالعاتی مرتبط با ایران و خاورمیانه و زبان فارسی

مقدمه:مذهب، وطن و زبان از ارکان سازنده هویت اجتماعی آدمیانند. آدمی با این سه عامل می‌تواند هویت و موجودیت ، تاریخ و فرهنگ خود را به دیگر افراد و اجتماعات بشناساند. هر یک از این سه عنصر دارای پیشینه و سابقه‌ای است که به کیفیت آن هویت اجتماعی غنا و عمق می‌بخشد.

اگر تاریخ وطن ما طولانی و پرفراز و نشیب باشد؛ نشانه‌هایی از این فراز و فرود در قالب آثار باستانی و کتاب و انواع دیگر اثر تاریخی موجود است. اگر زبان ما دارای قدمتی طولانی باشد، آثاری که از آن برجای مانده است از کیفیت وغنا و کمیت افزونتری برخوردار است و اگر مذهب ما نیز در زمره مذاهب اصلی دنیا( فارغ از شاخه بندی‌های آن) باشد, باز هم نشانه‌هایی استوار از هویت ما را نشان می‌دهد و ثابت می کند که این درخت( درخت هویت) ریشه‌های بزرگ و تنه و بدنه سترگی دارد که در برابر هر باد وبارانی دچار گزند و آسیب نمی‌شود و مصداق آن سخن حکیم توس می‌شود که:

برآوردم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

با چنین پیش فرضی است که در دنیای مدرن مراکز مطالعاتی شکل می‌گیرند تا افراد را بیش از گذشته با هویت‌های تاریخی وفکری و زبانی آنها آشنا سازند. این آشنایی البته دو فایده دارد، نخست شناخت عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ و زبان یک کشور و در مرحله دوم شناساندن این تاریخ و فرهنگ به دیگر مردم وملل و بیان این نکته برای آنها که گوشه‌ای خرد یا بزرگ از سپهر تمدنی را می‌توان در گذشته قوم ایرانی و زبان فارسی جست وجو کرد. این که تاریخ ما چهره‌هایی چون ابن سینا، فارابی، بیرونی، رازی، خوارزمی، خیام، مولوی، فردوسی، حافظ و سعدی و … دارد ، در عمل بیان این نکته است که این تاریخ و فرهنگ یک روزه به وجود نیامده است و دارای پشتوانه‌ای درازدامن است.

هدف: بنیاد احساسات فرهنگی از بدو شکل گیری حس کرد که به رغم تلاش‌هایی که درچند دهه گذشته برای شناساندن ایران صورت گرفته است،اما اطلاع رسانی نسبت به این تلاش‌ها اندک است و همین فقر و فقدان اطلاعات سبب شده است که بسیاری از مطالعات و پژوهش‌های ارزشمند، یا دیده نشوند و یا در سوی دیگر دوباره‌کاری صورت بگیرد.

با چنین سابقه‌ای است که «پروژه آشنایی با نهادها و سازمان‌های مطالعاتی مرتبط با ایران و خاورمیانه و زبان فارسی» و فعالان این عرصه به ذهن ما رسید و سعی کردیم و خواهیم کرد به مرور مخزن و آرشیوی از فعالیت‌های این گونه مراکز و افراد و فعالان آن را در سایت احساسات فرهنگی قرار دهیم. در این مسیر پیشنهادات و انتقادات شما مخاطبان و به خصوص نهادهایی که در این زمینه فعالند می‌تواند گره‌گشای برخی از این معرفی‌ها باشد.

بنیاد احساسات فرهنگی نهادی غیرسیاسی است و هیچ گونه داوری درباره گرایش‌های سیاسی یا فرهنگی و مذهبی افراد و نهادهای فعال دراین زمینه ندارد و رسالت خود را تنها در اطلاع‌رسانی صرف در این موضوع قرار داده است.

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۱/۰۹
كليد‌واژه‌ها: پروژه آشنایی با نهادها و سازمان‌های مطالعاتی مرتبط با ایران و خاورمیانه و زبان فارسی | پروژه‌های احساسات فرهنگی | مراکز مطالعات ایرانی در آمریکا
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail


نظر شما:
نام و نام‌خانوادگی:* رايانامه:* تارنما: