تماس با ما

نظراتتان را  با ما در میان بگذارید:

احساسات فرهنگی پذیرای شنیدن دیدگاه‌های شما درباره طرح‌ها و مطالبی است که در سایت انعکاس می‌یابد. ایده‌ها و ابتکارات نوی خود را برای کمک به اهداف احساسات فرهنگی که همانا گسترش صلح و گفت وگو و تفاهم میان فرهنگ‌ها و سلامتی و حفاظت از محیط زیست است با ما در میان بگذارید.

ما خواهان به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های  شما در پیشبرد اهداف انساندوستانه بنیاد احساسات فرهنگی هستیم.
هر فکر و ایده‌ای، هر چند خرد و کوچک، می‌تواند جرقه‌ای باشد برای روشن‌کردن چراغ یک ایده بزرگ.
با طرح نظرات خود این چراغ‌های خرد و بزرگ را  روشن نگه دارید و شعله‌ور سازید.

برای تماس با سردبیر با ایمیل زیر مکاتبه کنید.

editor@sensescultural.org
Sacramento, CA 95866Mailing: PO BOX 660606
Sacramento, CA 95826O: 916.835.5666
tata@sensescultural.org
Follow us:@sensescultural
Like us:facebook.com/SensesCultural