تازه‌های احساسات فرهنگی


آخرين اخبار و رويداد‌ها
سردي ارتباط عاطفي زوج ها

atefiطلاق عاطفي به نوعي سردي در روابط زناشويي گفته مي شود كه شامل ابعاد مختلف روحي ، جسمي و صعف در ارتباط عاطفي بين زن و شوهر است. سردي روابط عاطفي سبب می شود كه زن و شوهر حتي تمايلي در صحبت كردن ندارند و يا ترجيح مي دهند سكوت كنند. در ظاهر با هم زندگي مي كنند اما هر كدام به كار خود مشغول هستند و حتي تمايل ندارند با هم بر سر يك ميز شام بخورند. از تفريحات معمولي گرفته كه شامل  ديدن تلويزيون و خريد كردن و قدم زدن و … مي شوند و بيشتر ترجیح مي دهند با دوستانشان خارج از محيط خانه در ارتباط باشند. طلاق عاطفي هميشه دو طرفه نيست و در بسياري از مواقع به صورت يك طرفه است.
بيش از ٧٠ درصد زوج ها در طول زندگي زناشويي شان طلاق عاطفي يا سردي روابط عاطفي را تجربه كرده اند و ٣٠ درصد زوج ها از ادامه زندگي منصرف شده اند و تصميم به طلاق گرفته اند. البته اين امار بر اساس امار موجود در ايران گزارش شده است. طلاق عاطفي در طول  مدت زندگي زناشويي و با بزرگتر شدن فرزندان نيز افزايش مي يابد. در سالهاي اوليه زندگي زناشويي زن و شوهر فرصت و تمركز بيشتري براي توجه به يكديگر دارند حتي در سالهاي اوليه پس از تولد فرزند نيز روابط عاطفي همچنان گرم است اما با بزرگ شدن فرزندان و توجه بيشتر به فرزندان و از طرفي تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي، تحصيلي و تغيير ديدگاهها و عقايد زن و شوهر فاصله عاطفي بيشتر خواهد شد.
به ويژه وقتي رشد تحصيلي و اجتماعي زوج ها به موازات هم ديگر نباشد به مرور زمان عقايدي كه در اوايل ازدواج تصور مي كردند جزو عقايد مشتركشان بوده با تغييرات موقعيتي در طول زمان دستخوش تغيير خواهد شد .وقتي  الويت هاي زندگي، مرزهاي زناشويي، مرزهاي دوستي و … خطوط قرمز و تعريفشان از مفهوم زندگي و معيارهاي زن و شوهر با هم نزديك و موازي نباشد در روابط عاطفي انها تاثير مي گذارد و در اين مرحله ممكن است هر كدام از انها به اين نتيجه برسد كه چرا من از را اتنخاب كردم؟
البته در طلاق عاطفي طرح سوالاتي اين چنيني علاوه بر اين كه طور ذهني مطرح مي شود در خيلي از مواقع به صورت مشاجره از طرف يكي زن و يا شوهر مطرح مي شود و فرد مقابل سكوت اختيار مي كند چون عاطفه و صميمت بين انها كم رنگ شده است. يكي از زوج ها ممكن است به اين نتيجه برسد كه جرا وقت و انرزي خود را صرف اين  زندگي كذاشتهام و خيلي از چراهاي ديگر .
مشكلات اقتصادي و وجود بيماري در بين يكي از زوج ها و يا فرزندان خود عامل بسيار مهمي براي بروز طلاق عاطفي مي شود. اختلاف سني نيز جزو عامل مهم ديگر است به ويژه وقتي اين اختلاف بيش از ١٠ سال باشد. شرايط اجتماعي مثل داشتن مشكل در محيط كار كه منجر مي شود زن و يا شوهر انرژي و اميد چنداني براي حل مشكل نداشته باشند و تاثيرات منفي ان را در خانه انتقال مي دهند كه منجر به كم حرفي و يا بر عكس خشونت و توهين و شكايت از يكديكر مي كننند.
در اغلب كشور هاي خاورميانه زوج ها ترجيح مي دهند با وجود سردي عاطفي با يكديگر زندگي كنند كه اين نوع زندگي بيشتر بر اساس عقايد قديمي كه با لباس عروس مي روم و با كفن بر مي گردم و همينطور به دليل ترس از مورد قضاوت واقع شدن توسط مردم مي باشد. حضور فرزندان نيز عامل مهم ديگري است كه مانع قطع زندگي مشترك مي شود.
راهكار هاي حل طلاق عاطفي:
-زن و شوهر قرار نيست افكار و عقايد كپي يكديگر باشند، عقايد مشترك به معني يكي بودن و كپي عقايد همديكر نيست بلكه يكي بودن مسير فكري كمك بسزايي در بهبود روابط عاطفي مي كند.
 – در مواقع ناراحتي به جاي طرح شكايت و به حاشيه رفتن و صحبت از گذشته و مسايلي كه خاطره خوبي از ان نداريد ، سعي كنيد خواسته خودتان را مطرح كنيد.
– ابراز علاقه و دادن هديه كوچك و غافلگير كردن همسرتان فضاي عاطفي بين زن و شوهر را ايجاد مي كند.
– از احساسات منفي چون ” من در زندگي قرباني شدم و عمرم هدر رفت” خوداري كنيد . به جنبه هاي مثبت زندگي و داشته هايتان توجه كنيد.
-با احترام و با ارامش صحبت كردن با همسرتان.
مریم جباری
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
كليد‌واژه‌ها: روابط زن و شوهر | طلاق عاطفی | مریم جباری
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail


نظر شما:
نام و نام‌خانوادگی:* رايانامه:* تارنما: