تازه‌های احساسات فرهنگی


آخرين اخبار و رويداد‌ها
مجوز چهارمین کتاب نیکی کریمی بعد از 4 سال انتظار

نیکی کریمی گفت چهارمین کتابش سرانجام پس از چهار سال انتظار مجوز انتشار گرفته است.

این مترجم و بازیگربه ایسنا گفت: «عشق زمان غم» نوشته حنیف قریشی رمانی مدرن است که به روزهای لندن و کشمکش درونی آدم‌ها و عشق می‌پردازد. این کتاب که بعد از چهار سال مجوز گرفته قرار است توسط نشر افراز منتشر شود.

نیکی کریمی پیش‌تر کتاب‌های «آوازهایی که مادرم به من آموخت» زندگی‌نامه مارلون براندو،‌ «نور ماه بر درختان کاج» اشعار هایکو و «نزدیکی» نوشته حنیف قریشی را ترجمه و منتشر کرده است.

به گزارش سایت احساسات فرهنگی خانم کریمی اخیرا در جشنواره فیلم ادینبورگ به عنوان رئیس هیات داوران انتخاب شد.

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
كليد‌واژه‌ها: زنان،مترجمان، نیکی کریمی
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail


نظر شما:
نام و نام‌خانوادگی:* رايانامه:* تارنما: