تازه‌های احساسات فرهنگی


آخرين اخبار و رويداد‌ها
برگزاری دوره ۲۶ کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان

Screen Shot 2015-08-16 at 1.27.24 PMبیست و ششمین دوره کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان روزهای ۱۴تا ۱۶ آگوست ۲۰۱۵ در لندن برگزار شد.

در این کنفرانس برخی مسائل مرتبط با زنان ایران در دو روز کنفرانس ارائه شد.

به گزارش سایت احساسات فرهنگی و بنا بر آنچه که در سایت این بنیاد آمده است،بنياد پژوهش‌های زنان ايران نهادی است غيرانتفاعی كه به هيچ گروه و سازمان سياسی و مذهبی بستگی ندارد. بنياد، انواع فعاليت‌های اجتماعی، فرهنگی و فكری زنان ايرانی را در بر می‌گيرد و شبكه‌ی ارتباطی گسترده‌ای بين علاقمندان به فعاليت‌های زنان ايرانی در سراسر جهان به‌وجود آورده است. از آن‌جا كه تاريخ ايران بيشتر بيان‌گر شرح حال، رشادت‌ها و پيروزی‌های مردان است، بنياد كوشش می‌كند با نگاه و زبانی زنانه به تاريخ ايران بنگرد و در حفظ و اشاعه آثار زنان ايران در حد توان بكوشد. بنياد پژوهش‌های زنان ايران از سال ۱۹۹۰ كنفرانس‌های بين‌المللی خود را با شركت علاقمندان از سراسر جهان برگزار كرده و پژوهش‌ها، يافته‌ها و تلاش‌های هنری ارائه شده به اين كنفرانس‌ها را به صورت سال‌نامه منتشر می‌سازد. بنياد پژوهش‌های زنان ايران اهداف و برنامه‌های خود را با مشاركت و حمايت ياران و . دوست‌داران پی ريخته و با پشتيبانی‌ مالی و معنوی آنان به كار خود تداوم بخشيده است.

بیست و ششمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان در تاریخ ۱۴ – ۱۶ اوت ۲۰۱۵ در دانشگاه سواس لندن برگزار شد

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
كليد‌واژه‌ها: بنیاد پژوهش‌های زنان
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

نظر شما:
نام و نام‌خانوادگی:* رايانامه:* تارنما: